Usługi archiwizacyjne

Porządek w Twoim biurze i archiwum

Polski ustawodawca nakłada na wszystkie instytucje publiczne szczegółowe wytyczne co do rejestracji, ewidencji i archiwizacji dokumentów. Usługi archiwizacyjne prowadzone przez naszą firmę ułatwiają ten proces dając usystematyzowany i uporządkowany zbiór akt znajdujących się w archiwum zakładowym lub składnicy akt. Pozwala to na szybkie odnalezienie poszukiwanych dokumentów, a pracownikom skupienie się na zadaniach najbardziej merytorycznych dla danej firmy. 

 W ramach usługi porządkowania archiwum zakładowego / składnicy akt oferujemy:

  1. Określenie przynależności zespołowej akt;
  2. Przyjęcie akt z komórek organizacyjnych;
  3. Klasyfikacje i kwalifikację rzeczową akt;
  4. Wydzielenie akt do brakowania;
  5. Opisanie i zszycie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  6. Oznaczenie regałów i półek;
  7. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej;
  8. Sporządzenie wykazów i spisów zdawczo-odbiorczych w postaci papierowej i elektronicznej;
  9. Przekazanie archiwum zakładowego / składnicy akt wyznaczonemu pracownikowi;
  10. Pomoc w przekazaniu materiałów archiwalnych (kat. A) do archiwum państwowego.

Sprawdź co jeszcze możemy Ci zaoferować

Kontakt

ARCHIWIZACJA WYSK DOMINIK
ul. Mieszka I 40/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
E-mail: biuro@wysk.pl
Tel: 791 750 451
NIP: 5992729102
REGON: 080440277