Usługi archiwizacyjne

IMG_2439.jpg

Porządek w Twoim biurze i archiwum

Polski ustawodawca nakłada na wszystkie instytucje publiczne szczegółowe wytyczne co do rejestracji, ewidencji i archiwizacji dokumentów. Usługi archiwizacyjne prowadzone przez naszą firmę ułatwiają ten proces dając usystematyzowany i uporządkowany zbiór akt znajdujących się w archiwum zakładowym lub składnicy akt. Pozwala to na szybkie odnalezienie poszukiwanych dokumentów, a pracownikom skupienie się na zadaniach najbardziej merytorycznych dla danej firmy. 

 W ramach usługi porządkowania archiwum zakładowego / składnicy akt oferujemy:

1. Określenie przynależności zespołowej akt;

2. Przyjęcie akt z komórek organizacyjnych;

3. Klasyfikacje i kwalifikację rzeczową akt;

4. Wydzielenie akt do brakowania;

5. Opisanie i zszycie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

6. Oznaczenie regałów i półek;

7. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej;

8. Sporządzenie wykazów i spisów zdawczo-odbiorczych w postaci papierowej i elektronicznej;

9. Przekazanie archiwum zakładowego / składnicy akt wyznaczonemu pracownikowi;

10. Pomoc w przekazaniu materiałów archiwalnych (kat. A) do archiwum państwowego.

 

Sprawdź co jeszcze możemy Ci zaoferować

IMG-20190122-WA0062.jpg

Porządkowanie dokumentacji

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w porządkowaniu dokumentacji przedsiębiorstw prywatnych i urzędów publicznych. 
W toku wykonywanych prac porządkowaliśmy m.in.: dokumentację księgową, płacową, akta osobowe, dokumentację techniczną oraz geodezyjno-kartograficzną. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania i doradzamy w jaki sposób organizować pracę biur i archiwów. 

Niszczenie_dokumentów.jpg

Niszczenie dokumentacji

W toku prac archiwizacyjnych przygotowujemy dokumentację niezbędną do brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

Odbieramy dokumentację z urzędów publicznych i przedsiębiorstw prywatnych, transportujemy do punktu niszczenia, a samo niszczenie potwierdzamy certyfikatem zniszczenia. 

IMG_5346.jpg

Zakładanie i organizacja
nowych archiwów zakładowych/składnic akt

W trakcie naszej działalności mieliśmy okazję i przyjemność zakładać od podstaw nowe archiwa zakładowe i składnice akt. Wyposażone w regały kompaktowe, posiadające profesjonalne zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe oraz wyznaczone miejsca do pracy dla archiwistów stanowią doskonały przykład, w jaki sposób można przechowywać dokumentację służącą użytkownikom obecnie,

jak i w przyszłości.

Archiwistka z mazakiem.jpg

Szkolenia kancelaryjno-archiwalne

W ramach prowadzonej działalności prowadzimy szkolenia kadry urzędniczej oraz osób nieaktywnych zawodowo z zakresu prawa archiwalnego. Prowadzone przez nas kursy i szkolenia mają za zadanie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z dokumentacją w biurach, archiwach zakładowych i składnicach akt.

Several Open Books

Normatywy kancelaryjne

Podstawowe normatywy kancelaryjne obowiązujące, w każdej jednostce organizacyjnej to: instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Zawierają one szczegółowe wytyczne co do rejestracji, ewidencji i archiwizacji dokumentów. Normatywy kancelaryjne piszemy w oparciu o ustawy, rozporządzenia i wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych.

Kontakt

ARCHIWIZACJA WYSK DOMINIK

ul. Mieszka I 40/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

E-mail: biuro@wysk.pl

Tel: 791 750 451

NIP: 5992729102

REGON: 080440277

  • Facebook - Grey Circle