Niszczenie dokumentów

Niszczenie_dokumentów_2.jpg

Bezpieczeństwo Twojej firmy

Podstawa prawna

Normatywy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją przeznaczoną do brakowania to:

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173);

2. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2015 r. poz. 1446).;

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);

4. Rozporządzenie Ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2019 poz. 246);

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO.

Brakowaniu podlega dokumentacja niearchiwalna (kat. B), której okres przechowywania określony w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt minął, i która jest nieprzydatna do celów merytorycznych działania jednostki organizacyjnej. 

Procedura brakowania akt

W trakcie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej przygotowujemy komplet niezbędnej dokumentacji:

  1. Spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania;

  2. Zarządzenie dotyczące powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

  3. Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej;

  4. Wniosek do archiwum państwowego o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Niszczenie dokumentacji

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie niszczenia dokumentacji, na którą składa się:

1. Zapakowanie i odbiór dokumentacji od Klienta;

2. Transport do punktu niszczenia;

3. Usunięciu elementów plastikowych i metalowych;

4. Fizyczne niszczenie dokumentacji w niszczarce przemysłowej;

5. Wystawienie certyfikatu zniszczenia.