Niszczenie dokumentów

Bezpieczeństwo Twojej firmy

Podstawa prawna

Normatywy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją przeznaczoną do brakowania to:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173);
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2015 r. poz. 1446).;
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
 4. Rozporządzenie Ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2019 poz. 246);
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO.​

Brakowaniu podlega dokumentacja niearchiwalna (kat. B), której okres przechowywania określony w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt minął, i która jest nieprzydatna do celów merytorycznych działania jednostki organizacyjnej. 

Procedura brakowania akt

W trakcie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej przygotowujemy komplet niezbędnej dokumentacji:

 1. Spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania;
 2. Zarządzenie dotyczące powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 3. Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej;
 4. Wniosek do archiwum państwowego o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Niszczenie dokumentacji

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie niszczenia dokumentów, na którą składa się:

 1. Zapakowanie i odbiór dokumentacji od Klienta;
 2. Transport do punktu niszczenia;
 3. Usunięciu elementów plastikowych i metalowych;
 4. Niszczenie dokumentów zgodnie z obowiązującą normą PN:EN 15713:2009, urządzeniem HMS FA 500.3 w stopniu tajności P3 (norma DIN 66399;
 5. Wystawienie certyfikatu zniszczenia.