Szkolenia kancelaryjno-archiwalne

Archiwistka z mazakiem.jpg

Archiwistka z mazakiem.jpg

Wiedza i kompetencje

Prowadzone przez nas kursy i szkolenia mają za zadanie przygotowanie do pracy w biurach i składnicach akt. Ramowy program kursu obejmuje przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, a w szczególności: podstawowych zagadnień prawnych związanych z prawem archiwalnym, rodzajów współczesnej dokumentacji, zasad klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów, brakowania akt oraz przekazywania akt do archiwum państwowego. 

Program szkolenia kancelaryjno-archiwalnego obejmuje:

1. Podstawowe zasady prawa archiwalnego;

2. Archiwum zakładowe, jego rola zadania i organizacja;

3. Organizacja pracy kancelaryjnej;

4. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt;

5. Dokumentacja współczesna;

6. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów;

7. Ewidencjonowanie i porządkowanie akt;

8. Obsługa komputerowego systemu informacji archiwalnej;

9. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;

10. Konserwacja i przekazywanie akt do archiwum państwowego.