Szkolenia kancelaryjno-archiwalne

Wiedza i kompetencje

Prowadzone przez nas kursy i szkolenia mają za zadanie przygotowanie do pracy w biurach i składnicach akt. Ramowy program kursu obejmuje przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, a w szczególności: podstawowych zagadnień prawnych związanych z prawem archiwalnym, rodzajów współczesnej dokumentacji, zasad klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów, brakowania akt oraz przekazywania akt do archiwum państwowego.

Program szkolenia kancelaryjno-archiwalnego obejmuje:

  1. Podstawowe zasady prawa archiwalnego;
  2. Archiwum zakładowe, jego rola zadania i organizacja;
  3. Organizacja pracy kancelaryjnej;
  4. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt;
  5. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów;
  6. Ewidencjonowanie i porządkowanie akt;
  7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
  8. Konserwacja i przekazywanie akt do archiwum państwowego.